demo-on

Dobrze zorganizowany!

Regulamin i Warunki

Suslight 4
Suslight 2
 1. Tytuł i ryzyko

7.1 Ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towaru na adres.

7.2 Niezależnie od wcześniejszego przejścia ryzyka, tytuł własności do Towarów pozostaje przy Sprzedającym i nie przechodzi na Kupującego, dopóki należna za nie kwota na fakturze (wraz z odsetkami i kosztami) nie zostanie w pełni zapłacona.

7.3 Do momentu przejścia własności Towaru na Kupującego, Kupujący będzie posiadał Towar na następujących warunkach:

(a) Towary będą przechowywane oddzielnie od innych towarów posiadanych przez Kupującego i będą wyraźnie rozpoznawalne jako własność SUSLight,PL

(b) Towary nie będą mieszane z innymi towarami ani w żaden sposób zmieniane

(c) Towary będą odpowiednio przechowywane i utrzymywane w zadowalającym stanie; oraz

(d) każdy Towar będzie ubezpieczony na kwotę co najmniej równą jego Cenie Katalogowej, a wszelkie wpływy z polisy ubezpieczeniowej będą przechowywane powierniczo dla SUSLight,PL na oddzielnym koncie we wspólnych nazwach SUSLight,PL i Kupującego.

Kupujący nie może mieszać wpływów z ubezpieczenia z innymi środkami pieniężnymi ani wpłacać wpływów na zadłużone konto bankowe. Kupujący rozliczy się z SUSLight,PL odpowiednio z wpływów i wyrówna wszelkie niedobory w kwocie należnej SUSLight,PL.

7.4 Sprzedający może w dowolnym momencie przed przejściem tytułu własności i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego:

7.4.1 przejmować, demontować i wykorzystywać lub sprzedawać wszystkie lub niektóre Towary, a czyniąc to, wygasić prawo Kupującego do używania, sprzedawania lub innego postępowania z nimi; oraz

7.4.2 w tym celu Kupujący udziela SuSLight,PL, jej agentom i pracownikom nieodwołalnej licencji na wejście do wszelkich pomieszczeń, w których przechowywane są towary Kupującego, w celu sprawdzenia, czy są tam przechowywane jakiekolwiek Produkty oraz ich sprawdzenia, policzenia i odzyskania.

7.5 Sprzedający może dochodzić roszczenia o cenę dowolnego Towaru, nawet jeśli tytuł prawny do niego nie przeszedł na Kupującego.

7.6 Kupujący może odsprzedać (ale nie może postępować w inny sposób) Towary osobie trzeciej i przenieść na tę osobę trzecią tytuł prawny na następujących warunkach:

(a) sprzedaż odbywa się w ramach zwykłej działalności Kupującego; oraz

(b) Kupujący przechowuje wpływy z jakiejkolwiek odsprzedaży na funduszu powierniczym dla SUSLight,PL na oddzielnym koncie pod wspólnym nazwiskiem SUSLight,PL i Kupującego i nie miesza ich z żadnymi innymi pieniędzmi ani nie wpłaca wpływów na debet bankowy konta.

Kupujący odpowiednio rozliczy się z SUSLight,PL i zrekompensuje wszelkie niedobory w kwocie należnej SUSLight,PL.

 1. Gwarancje

8.1 SUSLight, PL gwarantuje, że wszystkie Produkty dostarczone Kupującemu zgodnie z Umową będą odpowiadały opisowi podanemu przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia. Z wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący działa jako konsument (zgodnie z definicją zawartą w sekcji 12 Ustawy o nieuczciwych warunkach umów z 1977 r.), wszelkie inne gwarancje, warunki lub postanowienia dotyczące przydatności do określonego celu, jakości lub stanu Towarów są wyłączone. Wszelkie inne gwarancje lub warunki (wyraźne lub dorozumiane) dotyczące jakości, stanu, opisu, zgodności z próbką lub przydatności do określonego celu (ustawowego lub innego) inne niż te wyraźnie określone w Umowie są wyłączone z Umowy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

8.2 Środki zaradcze określone powyżej są jedynymi środkami zaradczymi w przypadku naruszenia gwarancji.

8.3 Suslight, PL zapewnia standardową 5-letnią gwarancję na wszystkie lampy ogrodowe i kable Suslight LED. Wszystkie inne akcesoria dostarczane przez SUSLight, PL są objęte indywidualną gwarancją producenta.

W przypadku projektów specjalnych mogą obowiązywać inne okresy gwarancji – wówczas informacja ta jest wyraźnie zaznaczona na fakturze zamówienia.

8.4 Suslight, PL zapewnia roczną gwarancję na prace instalacyjne

8.5 Pomimo najwyższej staranności w procesie produkcji oświetlenia SUSLight (certyfikat ISO9001) istnieje możliwość wystąpienia wady produktu, której dział kontroli jakości nie wykryje.

W mało prawdopodobnym przypadku wadliwości produktu zapewnimy szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu, a marka SUSLight zapewnia sprawny serwis gwarancyjny i prostą politykę zwrotów.

8.6 Wady produktu dzielą się na następujące kategorie:

8.6.1 Wada produktu stwierdzona przy dostawie:

Jeśli, w mało prawdopodobnym przypadku, dostarczony produkt jest wadliwy, prosimy o podjęcie następujących kroków:

– Natychmiast skontaktuj się z infolinią SUSLight,PL +48 508 121 456 i zgłoś zauważoną usterkę. Dział Obsługi Klienta omówi problem i zaproponuje najbardziej efektywne rozwiązanie.

– Napisz do nas na adres info@suslight.pl i zgłoś problem. W nagłówku tematu prosimy o dopisanie WADA, opisanie problemu oraz załączenie zdjęcia wadliwego produktu oraz kopii faktury zakupu. Dodaj swoje dane kontaktowe, w tym numer telefonu, aby Dział Obsługi Klienta mógł skontaktować się z Tobą bezpośrednio w celu szczegółowego omówienia problemu i zaproponowania najskuteczniejszego rozwiązania.

8.6.2. Wada produktu wykryta podczas instalacji:

Jeśli, w mało prawdopodobnym przypadku, podczas instalacji którykolwiek z nowo zakupionych produktów wydaje się on nie działać w pełni, wykonaj następujące czynności:

– Skontaktuj się z infolinią SUSLight,PL +48 508 121 456, aby omówić problem. Nasi Technicy szczegółowo omówią problem i zaproponują najskuteczniejsze rozwiązanie.

– Napisz do nas na adres info@suslight.pl i zgłoś problem. W nagłówku tematu prosimy o dopisanie WADA, opisanie problemu oraz załączenie zdjęcia wadliwego produktu oraz kopii faktury zakupu. Dodaj swoje dane kontaktowe, w tym numer telefonu, aby Dział Obsługi Klienta mógł skontaktować się z Tobą bezpośrednio w celu szczegółowego omówienia problemu i zaproponowania najskuteczniejszego rozwiązania.

– SUSLight,PL zastrzega sobie prawo do naprawy lub wymiany wadliwych produktów na takie same lub równoważne (jeśli którykolwiek z dostarczonych produktów został wycofany). Wymiana wadliwego lub naprawionego produktu będzie traktowana przez SUSLightPL priorytetowo i wysłana przez najszybszą dostępną usługę dostawy.

8.6.3 Wada Produktu ujawniona w trakcie jego użytkowania:

Jeśli w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia problemu z produktem w okresie gwarancyjnym, wykonaj następujące czynności:

– Napisz do nas na adres info@suslight.pl i zgłoś problem. W nagłówku tematu prosimy o dopisanie WADA, opisanie problemu oraz załączenie zdjęcia wadliwego produktu oraz kopii faktury zakupu. Dodaj swoje dane kontaktowe, w tym numer telefonu, aby Dział Obsługi Klienta mógł skontaktować się z Tobą bezpośrednio w celu szczegółowego omówienia problemu i zaproponowania najskuteczniejszego rozwiązania.

– Upewnij się, że masz pod ręką kod produktu i fakturę zakupu. Okres 5-letniej gwarancji na produkt jest weryfikowany na podstawie faktury zakupu. Każdy produkt, w którym pojawił się problem, powinien zostać zwrócony do SUSLight,PL w celu dalszego zbadania i przetestowania. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych w okresie gwarancji. SUSLight,PL zastrzega sobie prawo do naprawy lub wymiany wadliwych produktów na takie same lub równoważne (jeśli którykolwiek z dostarczonych produktów został wycofany).

8.7 Polityka zwrotów SUSLight:

Każdy produkt, w którym pojawił się problem, powinien zostać zwrócony do SUSLight,PL w celu dalszego zbadania i przetestowania.

Reklamowany produkt powinien zostać zwrócony do SUSLight,PL przez Kupującego, na jego koszt, w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Dział Techniczny SUSLight,PL.

Kupujący jest odpowiedzialny za bezpieczne opakowanie i wysłanie produktu z podpisaną/możliwą do śledzenia dostawą do SUSLight,PL

Upewnij się, że dołączono kopię faktury zakupu produktu. Okres 5-letniej gwarancji na produkt jest weryfikowany na podstawie faktury zakupu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych w okresie gwarancji. SUSLight,PL zastrzega sobie prawo do naprawy lub wymiany wadliwych produktów na takie same lub równoważne (jeśli którykolwiek z dostarczonych produktów został wycofany).

8.7.1 Należy pamiętać, że używane, uszkodzone lub niewłaściwie obsługiwane produkty nie kwalifikują się do zwrotu pieniędzy.

Nieużywane produkty należy zwrócić w ciągu siedmiu dni w oryginalnym opakowaniu.

Twój zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 30 dni, włączając w to koszty wysyłki w przypadku zwrotu kompletnego zamówienia.

8.8 Proces zamawiania SUSLight:

Nasz 6-etapowy proces zamawiania jest prosty do wykonania:

8.8.1. Z wyprzedzeniem dokładnie skonfiguruj wymagania dotyczące instalacji. Jeśli masz jakieś pytania, wyślij e-mail na adres info@suslight.pl Nasz zespół projektowy z przyjemnością pomoże Ci w konfiguracji systemu SUSLight.

8.8.2. Utwórz i wprowadź swój numer referencyjny, a następnie wypełnij formularz zamówienia SUSLight,PL z wybranymi produktami.

8.8.3. Sprawdź swoje zamówienie i wyślij je na adres info@suslight.pl

8.8.4. Sprawdzimy Twoje zamówienie, przygotujemy i wyślemy potwierdzenie zamówienia. Nasz zespół ds. sprzedaży może do Ciebie zadzwonić, jeśli będziemy mieć jakiekolwiek pytania.

8.8.5. Czas realizacji ok. 5-10 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

Zawsze sprawdzaj swoje zamówienie przy odbiorze i natychmiast skontaktuj się z nami, jeśli wystąpi problem.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej w celu pobrania formularza zamówienia, ale musisz złożyć zamówienie, możesz do nas zadzwonić pod numer +48 508 121 456 lub wysłać e-mail na adres info@suslight.pl

 1. Zmiany

9.1 SUSLight,PL może niezwłocznie po pisemnym powiadomieniu Kupującego:

(a) z jakiegokolwiek powodu zaprzestać produkcji jakichkolwiek z Produktów; oraz

(b) zmieniać Specyfikacje któregokolwiek z Produktów, pod warunkiem, że zmiana nie ma istotnego negatywnego wpływu na działanie lub jakość Produktów. Jeżeli Kupujący złożył Zamówienie, a SUSLight,PL zaakceptował to Zamówienie za pomocą Potwierdzenia Zamówienia, a Specyfikacja któregokolwiek z Produktów zawartych w tym Zamówieniu została zmieniona przez niniejszą klauzulę, Kupujący może anulować część zamówienia, która odnosi się do tylko i wyłącznie do zmienionych lub niedostępnych Produktów.

 1. Prawa własności intelektualnej

10.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

(a) Prawa własności intelektualnej są własnością SUSLight,PL (lub jej licencjodawców);

(b) żadne z postanowień Umowy nie będzie interpretowane jako udzielenie Kupującemu jakiejkolwiek licencji lub prawa dotyczącego jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej. SUSLight,PL potwierdza swoje pełne prawa do kontrolowania używania swoich znaków towarowych na terytorium Polski, a Kupujący będzie wspierał SUSLight,PL zgodnie z wymaganiami w zapobieganiu rozmyciu praw SUSLight,PL przez importerów równoległych; oraz

(c) wszelka reputacja związana ze znakami towarowymi umieszczonymi lub zastosowanymi do Produktów będzie na wyłączną korzyść SUSLight, PL

10.2 Kupujący nie może przepakowywać Produktów i/lub usuwać z Produktów lub ich opakowania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, poufnych lub zastrzeżonych legend, ostrzeżeń dotyczących identyfikacji lub bezpieczeństwa.

10.3 Kupujący nie będzie używać (inaczej niż zgodnie z Umową) ani starać się o rejestrację żadnego znaku towarowego lub nazwy handlowej (w tym nazwy firmy), które są identyczne, łudząco podobne lub zawierają jakikolwiek znak towarowy lub nazwę handlową, które Suslight,PL posiada lub rości sobie prawa do dowolnego miejsca na świecie.

10.4 Jeśli w dowolnym momencie zostanie stwierdzone, że Produkty naruszają prawa osób trzecich lub jeśli w uzasadnionej opinii Suslight,PL taki zarzut może zostać wysunięty, SUSLight,PL może według własnego uznania i na własny koszt:

(a) zmodyfikować lub wymienić Produkty, aby uniknąć naruszenia, lub

(b) zapewnić Kupującemu prawo do dalszego korzystania z Produktów, lub

(c) odkupić Produkty po cenie zapłaconej przez Kupującego.

10.5 Kupujący niezwłocznie powiadomi SUSLight,PL o

(a) każdym faktycznym, zagrożonym lub podejrzewanym naruszeniu jakichkolwiek Praw własności intelektualnej, o którym Kupujący zostanie powiadomiony; oraz

(b) jakimkolwiek roszczeniem strony trzeciej, o którym Kupujący dowiedział się, że sprzedaż lub reklama Produktów narusza prawa jakiejkolwiek osoby.

10.6 Kupujący zgadza się (na prośbę SUSLight,PL) zrobić wszystko, co może być zasadnie wymagane, aby pomóc SUSLight,PL we wszczęciu lub odparciu jakiegokolwiek postępowania w związku z jakimkolwiek naruszeniem lub roszczeniem, o którym mowa w punkcie 10.5.

10.7 W przypadku jakiegokolwiek roszczenia, postępowania lub pozwu strony trzeciej przeciwko Kupującemu zarzucającego naruszenie jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej związanych z Produktami, SUSLight, PL będzie bronić Kupującego, z zastrzeżeniem:

(a) niezwłoczne powiadomienie przez Kupującego na piśmie SUSLight,PL o każdym takim roszczeniu, postępowaniu lub pozwie; oraz

(b) SUSLight,PL ma wyłączną kontrolę nad obroną roszczenia, postępowania lub pozwu i pod warunkiem, że SUSLight,PL nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia w zakresie, w jakim wynikają one z lub w związku z modyfikacjami Produktów wykonane przez kogokolwiek innego niż SUSLight,PL lub jej upoważnionego przedstawiciela, lub z powodu użycia lub połączenia Produktów z produktami lub materiałami stron trzecich, które nie zostały określone lub wyraźnie zatwierdzone z wyprzedzeniem na piśmie przez SUSLight,PL lub w przypadku powstania roszczenia, postępowania lub pozwu z przestrzegania przez SUSLight,PL żądanych przez Kupującego zmian w Specyfikacji lub z naruszających prawa elementów pochodzenia, projektu lub wyboru Kupującego.

10.8 SUSLight,PL zastrzega sobie prawo do rozważenia, na pisemny wniosek, zwrotu Kupującemu kwoty lub części kosztów, wydatków lub opłat prawnych poniesionych w wyniku jakiejkolwiek odpowiedzialności nałożonej na Kupującego prawomocnym wyrokiem za naruszenie opisane w pkt 10.7 w kwocie nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, którego dotyczy wyrok.

 1. Poufność

11.1 Każda ze stron zobowiązuje się wobec drugiej do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji (pisemnych lub ustnych) dotyczących działalności i spraw drugiej strony, które uzyskała lub otrzymała w wyniku rozmów prowadzących do zawarcia Umowy lub które uzyskała w trakcie Umowy, z wyjątkiem wszelkich informacji, które są:

(a) podlegają obowiązkowi ujawnienia na mocy prawa lub które są wymagane przez jakikolwiek właściwy organ regulacyjny, w drodze zawiadomienia lub w inny sposób; lub

(b) już w jej posiadaniu w inny sposób niż w wyniku naruszenia niniejszej klauzuli 11; lub

(c) w domenie publicznej w inny sposób niż w wyniku naruszenia niniejszej klauzuli 11.

11.2 Każda ze stron zobowiązuje się wobec drugiej do podejmowania od czasu do czasu wszelkich kroków niezbędnych do zapewnienia przestrzegania postanowień niniejszego punktu 11 przez swoich pracowników, agentów i podwykonawców.

 1. Wypowiedzenie

12.1 Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń:

(a) druga strona dopuści się naruszenia Umowy, które (w przypadku naruszenia, które można naprawić) nie zostało naprawione w ciągu 30 dni od otrzymania przez drugą stronę zawiadomienia określającego naruszenie i wzywającego do jego usunięcia; lub

 1. b) wobec drugiej strony wydano postanowienie o likwidacji lub ogłoszono upadłość; lub

(c) druga strona podejmie uchwałę lub postanowi o jej rozwiązaniu (bez ogłoszenia upadłości/z wyjątkiem połączenia lub odbudowy, których warunki zostały uprzednio zatwierdzone na piśmie przez drugą stronę); lub

(d) druga strona wyznaczyła jej zarządcę; lub

 1. e) osoba obciążająca przejmuje w posiadanie lub ustanawia syndyka, zarządcę lub zarządcę masy upadłości całości lub części majątku drugiej strony;

(f) zaproponowano lub zawarto jakikolwiek układ, kompromis lub układ w celu zaspokojenia jego długów; lub

(g) druga strona zaprzestanie lub grozi zaprzestaniem prowadzenia działalności; lub

(h) każde zdarzenie analogiczne do opisanych w punktach od 12.1(b) do 12.1(g)

12.2 W przypadku rozwiązania lub odnowienia Umowy z jakiegokolwiek powodu i z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, wszelkich praw lub obowiązków narosłych przed rozwiązaniem, żadna ze stron nie będzie mieć żadnych dalszych zobowiązań wobec drugiej w ramach Umowy.

 1. Siła wyższa

13.1 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej ani nie zostanie uznana za naruszającą warunki Umowy z powodu opóźnienia w wykonaniu lub niewykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli opóźnienie lub niewykonanie leżało poza kontrolą strony i wynikało z działania siły wyższej (w tym działania czynników takich jak pożar, powódź, eksplozja, epidemia, zamieszki, zamieszki społeczne, strajk, lokaut lub inne działania protestacyjne, wojna, działania wojenne lub groźba wojny, działalność terrorystyczna, przypadkowe lub umyślne uszkodzenie oraz wszelkie zakazy lub ograniczenia ze strony jakiegokolwiek rządu lub innego organu prawnego, które mają wpływ na Umowę i które nie obowiązywały w dniu zawarcia Umowy).

13.2 Strona twierdząca, że nie jest w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Umowy (w terminie lub w ogóle) w którejkolwiek z okoliczności określonych w punkcie 13.1, powiadomi drugą stronę o charakterze i zakresie przedmiotowych okoliczności bez zbędnej zwłoki.

13.3 Niniejsza klauzula 13 przestaje obowiązywać, gdy takie okoliczności przestaną mieć wpływ na wykonanie Umowy, a strona, której to dotyczy, powiadomi drugą stronę o ustaniu tych okoliczności.

13.4 Jeśli jakakolwiek okoliczność, na którą powołuje się jedna ze stron w ramach niniejszego punktu 13, trwa dłużej niż trzy miesiące, druga strona ma prawo do rozwiązania Umowy (z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia).

 1. Całość Umowy

14.1 Umowa stanowi całość porozumienia stron w związku z jej przedmiotem. Zastępuje ona wszelkie wcześniejsze umowy, gwarancje, oświadczenia, reprezentacje, porozumienia lub zobowiązania (w każdym przypadku pisemne lub ustne) udzielone lub złożone przed datą zawarcia Umowy przez strony lub w ich imieniu i odnoszące się do jej przedmiotu.

14.2 Żadna ze stron nie będzie polegała na żadnym dodatkowym oświadczeniu, , porozumieniu lub obietnicy złożonej przez drugą stronę, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie.

 1. Zrzeczenie się praw na podstawie wprowadzenia w błąd

15.1 Każda ze stron bezwarunkowo zrzeka się wszelkich praw, które może przysługiwać jej w celu dochodzenia odszkodowania od drugiej strony na podstawie ustnych lub pisemnych oświadczeń drugiej strony lub jej doradców prawnych które nie są określone ani do których nie odnosi się Umowa (lub za naruszenie jakiejkolwiek gwarancji udzielonej przez drugą stronę, która nie została tak określona lub wskazana).

15.2 Każda ze stron bezwarunkowo zrzeka się wszelkich praw, które może przysługiwać jej w celu odstąpienia od Umowy na podstawie jakiegokolwiek oświadczenia złożonego przez drugą stronę.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

16.1 Całkowita odpowiedzialność SUSLight,PL z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), wprowadzenia w błąd lub w inny sposób w związku z Umową będzie ograniczona do ceny katalogowej produktów, których dotyczy roszczenie.

16.2 SUSLight,PL nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za:

(a) wszelkie pośrednie, szczególne lub wtórne straty lub szkody; lub

(b) utrate danych lub innego sprzętu lub mienia; lub

(c) straty lub szkody ekonomiczne; lub

(d) ponoszenie odpowiedzialności za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione przez osoby trzecie (w tym w każdym przypadku szkody przypadkowe i moralne); lub

(e) wszelkie straty dotyczące rzeczywistych lub przewidywanych zysków, odsetek, dochodów, przewidywanych oszczędności lub szkody dla wartości firmy, nawet jeśli firma SUSLight,PL została wcześniej poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód.

16.3 SUSLight,PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z późniejszego użytkowania lub niewłaściwego użytkowania Produktów przez Kupującego, w tym (bez ograniczeń):

(a) normalne zużycie;

(b) umyślne uszkodzenie;

(c) zaniedbania Kupującego lub jego agentów lub pracowników, lub nieprzestrzegania instrukcji SUSLight,PL dotyczących użytkowania lub instalacji Produktów;

(d) nietypowych warunków pracy wykraczających poza te, o których mowa w Specyfikacji; oraz

(e) wszelkie zmiany, modyfikacje lub próby naprawy Produktów przez niewykwalifikowanego technika SUSLight,PL proces produkcyjny lub w inny sposób, z wyjątkiem wszelkich ukrytych wad, które oznaczają, że Produkt nie był zgodny ze Specyfikacją.

Gwarancja SUSLight,PL zostanie naruszona, jeśli jakiekolwiek zmiany, modyfikacje lub próby naprawy Produktów lub Zainstalowanego Systemu Oświetlenia zostaną przeprowadzone przez niewykwalifikowany podmiot a nie technika SUSLight,PL lub akredytowanego instalatora SUSLight (Kupujący musi poinformować SUSLight,PL o wszelkich problemach z Produktami i/lub Zainstalowanym Systemem Oświetleniowym zgodnie z procedurą określoną w punkcie 8, aby umożliwić firmie SUSLight,PL lub akredytowanemu technikowi, sprawdzenie, przetestowanie lub wykonanie naprawy).

16.4 SUSLight, UK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady Produktów, chyba że zostanie to zgłoszone do SUSLight, UK w ciągu 48 godzin od daty dostawy lub, jeśli wada nie byłaby widoczna przy dostawie, natychmiast po wykryciu wady podczas instalacji SUSLight produkty.

 1. Zadanie (Assignment)

17.1 Kupujący nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody SUSLight,PL cedować, przekazywać, obciążać ani zajmować się w jakikolwiek inny podobny sposób Umową lub jego prawami lub jakąkolwiek ich częścią wynikającą z Umowy, zlecać podwykonawstwo jakichkolwiek lub wszystkich swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

 1. Spory

18.1 Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, wszelkie spory, różnice lub pytania wynikające z Umowy będą kierowane w pierwszej kolejności do kierownika wyższego szczebla każdej ze stron, który spotka się z Kupującym i spróbuje rozstrzygnąć spór między nimi (działając w dobrej wierze) w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

18.2 Jeśli kierownictwo wyższego szczebla nie rozwiąże sporu, zostanie on skierowany do dyrektora zarządzającego każdej ze stron, zarówno SUSLight,PL jak i Kupującego, którzy spotkają się razem i spróbują rozstrzygnąć spór między sobą (działając w dobrej wierze) w ciagu jednego miesiąca kalendarzowego

18.3 Jeżeli dyrektorzy zarządzający nie rozwiążą sprawy w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, wówczas każda ze stron może skierować spór do właściwego sądu lub trybunału lub może (według własnego uznania) zdecydować się na mediację (w takim przypadku taki wybór wiąże drugą stronę do czasu rozstrzygnięcia sprawy lub odrzucenia sprawy przez mediatora).

18.4 Mediacja jest prowadzona przez jedynego mediatora wyznaczonego przez strony lub, jeżeli strony nie są w stanie uzgodnić tożsamości mediatora w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie sporu w drodze mediacji, lub jeżeli osoba wyznaczony nie jest w stanie lub nie chce działać, mediatora wyznacza sąd na wniosek jednej ze stron. Mediacja będzie prowadzona w języku polskim. Mediacja pozostaje bez uszczerbku dla praw stron do zabezpieczenia roszczeń lub praw stron w jakimkolwiek przyszłym postępowaniu.

 1. Kumulatywne środki zaradcze

19.1 Każde prawo lub środek prawny przysługujący stronom na mocy Umowy pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych stron, niezależnie od tego, czy takie prawa lub środki prawne są określone w Umowie.

 1. Brak partnerstwa lub agencji (No Partnership Or Agency)

20.1 Żadne z postanowień Umowy nie tworzy ani nie jest uważane za tworzące spółkę osobową, spółkę joint venture lub jakikolwiek inny stosunek prawny między stronami, który nakładałby odpowiedzialność na jedną ze stron za działania lub zaniechania działania drugiej strony lub upoważniał którąkolwiek ze stron do działać jako agent dla drugiego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie, żadna ze stron nie jest upoważniona do składania oświadczeń, działania w imieniu lub na rzecz drugiej strony lub w inny sposób wiążąca.

 1. Zerwanie (Severance)

21.1 Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień Umowy lub postanowienia jakiejkolwiek innej umowy identycznej z postanowieniami Umowy nie ma wpływu na pozostałe warunki. Umowa powinna wejść w życie, jeżeli postanowienie nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne zostało skreślone i zastąpione postanowieniem o podobnym skutku ekonomicznym do zamierzonego przez strony, o ile inna klauzula może to osiągnąć.

 1. Zmiana i zrzeczenie się

22.1 Żadna zmiana umowy nie będzie skuteczna, jeśli nie zostanie sporządzona na piśmie, nie odnosi się konkretnie do Umowy i nie jest podpisana przez obie strony.

22.2 Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku, postanowienia lub warunku Umowy nie będzie skuteczne, chyba że zostanie dokonane na piśmie i podpisane przez stronę zrzekającą się. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek konkretnego naruszenia Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego lub późniejszego naruszenia.

22.3 Żadne zaniechanie lub opóźnienie ze strony jakiejkolwiek strony w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub przywileju wynikającego z Umowy nie będzie działać jako zrzeczenie się przez nią lub jakiegokolwiek prawa do korzystania z niej w przyszłości lub jakichkolwiek innych jej praw wynikających z Umowy.

22.4 Prawa i środki prawne wynikające z Umowy lub w związku z Umową kumulują się i, o ile Umowa nie stanowi inaczej, nie wykluczają praw i środków prawnych przewidzianych przez prawo lub w inny sposób.

 1. Prawa osób trzecich

23.1 Żadna osoba, która nie jest stroną Umowy, nie ma prawa do egzekwowania jakiegokolwiek warunku Umowy.

 1. Powiadomienia

24.1 Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty związane z Umową muszą być sporządzone na piśmie i w języku polskim. Wszelka korespondencja prawna powinna być dostarczona osobiście lub wysłana opłaconą z góry listem poleconym (pocztą lotniczą, jeśli na adres poza krajem nadania) pocztą elektroniczną lub faksem do odpowiedniej strony w siedzibie tej strony.

24.2 Każde zawiadomienie lub dokument uważa się za doręczone:

(a) jeśli zostały dostarczone osobiście, w momencie dostawy, chyba że zostały dostarczone po godzinie 17:00, w takim przypadku zostaną wydane następnego dnia (innego niż sobota lub niedziela)

(b) jeśli wysłano (zgodnie z potwierdzeniem doręczenia)

(c) w przypadku wysłania e-mailem lub faksem (w momencie wysłania transmisji, jak pokazano na e-mailu lub kopii transmisji faksu)

 1. Przetrwanie zobowiązań

25.1 Wszelkie postanowienia Umowy, które mają wejść w życie w całości lub w części w dniu rozwiązania lub po jego rozwiązaniu, lub które mogą obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w pełnej mocy pomimo rozwiązania.

 1. Obowiązujące prawo i jurysdykcja (do zmiany do warunków i wymogów w Polsce)

26.1 Umowa podlega i będzie interpretowana pod każdym względem zgodnie z prawem angielskim. W celu uniknięcia wątpliwości do Umowy nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

26.2 Strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Polski

26.3 Obowiązkiem Kupującego jest zapoznanie się i przestrzeganie wszystkich obowiązujących wymagań i ograniczeń nałożonych przez prawo lub przez rządowe i inne władze lub korporacje w odniesieniu do posiadania, użytkowania, importu, eksportu lub odsprzedaży Produktów. Obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, aby żadne Produkty nie były eksportowane ani importowane z naruszeniem prawa jakiejkolwiek jurysdykcji, do której lub przez którą Produkty są transportowane w momencie dotarcia do Punktu Dostawy. W razie potrzeby Kupujący poinformuje Suslight, PL w rozsądnym czasie przed dostawą wszelkich dokumentów, które Suslight, PL musi dostarczyć w celu umożliwienia eksportu Produktów zgodnie z prawem odpowiedniej jurysdykcji.